Det er klart for slåtten

Hesjing

I mange år har det vært tradisjon at slåttekarer fra Marnardal reiser til Kristiansand museum for å slå enga. I år kommer de onsdag 6. juli.

Slik som før i tiden, reiser slåttekarene for å bistå med slåtten. Vi har spart en eng på Vest-Agder tunet som skal slås. Etter slåtten lager de hesjer som skal tørke høyet på gammelt vis. Bli med og lær fra disse tradisjonsbærerne fra Marnardal. Slåtte begynner klokken 12:00.

Velkommen!