Den største Munterhed og Glæde herskede

I anledning Grunnlovsdagen klipper vi et stykke fra Christiansands Addresse-Contoirs Efterretninger 1826 som forteller om den første, spede feiringen av dagen i Kristiansand.

Den 17de Mai høitideligholdtes i Klubben Det borgerlige Selskab ved et Aftensmaaltid, hvorved, under de hierteligste Glædes-Ytringer, Skaaler for vor ypperlige Constitution, for Fædrenelandet, vor elskede Konge og Kongehuset, samt for Rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814 og den evig mærkverdige og glædelige 17de Mai bleve udbragte under 9 Gange gjentaget Hurraab […] Den største Munterhed og Glæde herskede, thi Dagens Fest besjælede Enhver.

ChrAdrCont20 05 1826_web

Christiansands Addresse-Contoirs Efterretninger 20. mai 1826

Ogsaa paa flere Steder udenfor Byen blev denne glade Dag høitideligholdt. Paa Kongsgaard havde et stort Selskab samlet sig, bestaaende af endel Embedsmænd og Kiøbmænd heraf Byen, med deres Familier, for i Naturens Skjød at nyde denne Dag. Munterhed og Glæde herskede, og det skjønne Veirligt forøgede denne almindelige Høitidsdag.