Den kulturelle spaserstokken med musikk og historier

Jinta sine klare strømper måtte holdes oppe av noe....

Vest-Agder-museet har i april reist rundt med et program i Den kulturelle spaserstokken i Søgne. Gjennom musikk og gjenstander har de eldre på institusjonene fått mimret om klær, klesbruk og moter de siste 60 årene.

I forbindelse med museets besøk på Omsorgsenteret i Søgne, var lokalavisen Budstikka til stede og laget følgende reportasje; Den moteriktige spaserstokken.

Vest-Agder-museet tilbyr følgende opplegg  i Den kulturelle spaserstokken:

  • Klær, moter og klesbruk de siste 60 årene. Varighet 30-40 minutter.
  • Mekaniske musikkinstrumenter. Sveivegrammofoner og musikken de spilte. Varighet 30-40 minutter.

I begge oppleggene settes det av tid til at publikum har mulighet til å delta og å komme med sine historier og fortellinger. Kostnader for opplegget vil være knyttet til å dekke reisekostander for formidler(ne) fra museet. Utreisested vil være Kristiansand.

Formidlere i Den kulturelle spaserstokken fra Vest-Agder-museet; Thorunn Lunde og Gunhild H. Aaby
Formidlere i Den kulturelle spaserstokken fra Vest-Agder-museet; Thorunn Lunde og Gunhild H. Aaby

For mer informasjon og bestilling ta kontakt med Vest-Agder-museets formidlingsansvarlig Gunhild H. Aaby, tlf 934 52 031

VAMF00097