Den kulturelle skolesekken 2014/15

Vest-Agder-museet har fått antatt fem tilbud i den fylkeskommunale kulturelle skolesekken for neste skoleår.

Museets opplegg, som tilbys barn og ungdom i DKS 2014/2015, er mangfoldige og varierte – i innhold, formidlingsform, målgruppe og geografisk plassering.

  • Tidemand i Mandal tilbys 1. – 3. trinn i Mandal (museumsbesøk).
  • Hør min stemme tilbys 5. og 6. trinn i Lyngdal, Sirdal, Songdalen og Søgne. Opplegget er  knyttet opp til Grunnlovsjubileet (skoleturné).
  • Da Amerika kom til oss tilbys 8. trinn i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal (skoleturné, eget lokalt opplegg i Farsund).
  • En levende museumsfabrikk tilbys 8. trinn i Mandal, Lindesnes og Lyngdal (museumsbesøk).
  • Camera Obscura 9. og 10. trinn i Flekkefjord (skoleturné).

Dersom du og din klasse ønsker å bestille våre opplegg utenom Den kulturelle skolesekken, ta kontakt med ditt lokale museum eller kontakt formidlingsansvarlig Gunhild Aaby, tlf. 934 52 031.

Vil du lese mer om produksjoner i Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder, se her.

Amerika_foto Janet Seppola

I skoleopplegget «Da Amerika kom til oss» blir elevene kjent med hvordan utvandringen og hjemkomsten fra Amerika på 1950- og 60-tallet har påvirket livet i lokalsamfunn i vestre del av Vest-Agder. Foto: Janet Seppola.

Koning av garn på Sjølingstad Uldvarefabrik

På Sjølingstad Uldvarefabrik får elevene møte en levende museumsfabrikk og selv skape noe ved bruk av fabrikkens materialer og maskiner. Foto: Judith S. Nilsen.