Budsjett – Vest-Agder-museet 2015

Styret i Vest-Agder-museet behandlet i dag nytt utkast til budsjett for 2015. Styret var godt fornøyd med den jobben som var gjort i alle avdelinger, i forhold til å se på innsparinger og muligheter for økt egeninntjening. Godt jobbet! I forslaget lå inne økning i billettpris/innføring av barnebillett, økning i salgsinntekter, å holde vakante stillinger helt eller delvis ledige, be kommunene indeksregulere med 3 % i stede for 1,9 %, samt å redusere potten til ubemanna museer fra 200 000 til 150 000. Det ble diskusjon rundt både innføring av barnebillett og reduksjon av potten til ubemanna museer. Styret konkluderte med at de ville gå inn for barnebillett, men ønsket samtidig at det ble innført familiebillett og studentrabatt. Styret ønsket ikke å redusere potten til ubemanna museer, men ba om at kommunene som ikke bidrar økonomiske til museet i dag, ble utfordret til dette på første representantskap. Videre behandling av budsjettet blir nå representantskapsmøtet den 27. november.

Vennligst vent, men vi laster produkter...