Børspaviljongen – Rådhusgaden 1

Børspaviljongen 1906, Kvadraturen, Kristiansand
Børspaviljongen på hjul klar for flytting i 1906

Børspaviljongen sto i Matthiessens hage som var kjent som Kristiansands vakreste terrassehage, der kunne familien Mathiessen trekke seg tilbake og slappe av.

Bygget ca. 1825 (mellom 1821 og 1827)
Opprinnelig plassering: Vestenden i Børsparken
Flyttet til museet i 1908

Ut i «naturen»

Paviljong kommer av det franske ordet for «telt», men man kan også kalle en paviljong for et lysthus.

En paviljong er en bygning man kan trekke seg tilbake til for å slappe av. Ideen ble utbredt av opplysningstiden med Rosseaus tanke om landlivets enkle gleder og gleden med å komme ut i «naturen». «Naturen» var da som regel en hage som var nøye planlagt for å gjengi «naturen». I den satte man da opp en paviljong som Børspaviljongen.

Heste og vogn foran hage med børspaviljongen til venstre. I bakgrunnen er Matthiessens hus, senere Børsen.
Matthiessens hage, senere Børsparken med Børspaviljongen til venstre

Børspaviljongen

Konsul Christian Matthiessen kjøpte det som ble kjent som «børseiendommen» i 1821. Han fikk da bygget et «lysthuus» i vestenden av hagen som kom til å bli kjent som Børspaviljongen. På den tiden var dette et skjermet område med et høyt plankegjerde rundt hagen og utenforstående kunne bare se «gullregn og dryssende syriner som hang over det høye plankeverket». Det var først etter at Kristiansand Børskomite kjøpte eiendommen i 1886 at Børsparken ble åpnet for publikum, og da ble også paviljongen tilgjengelig. På 1890-tallet ble det derfor servert forfriskninger fra paviljongen om sommeren. Senere ble bygget brukt som kontor av konsul Hugo Kirsebom og han hadde røde taksten og et stykke svart kull utenfor som han reklamerte for salg med. Selv sto han ifølge lokalhistoriker Karl Leewy: «ofte bred og gemyttlig midt i døren i lysrutede bukser, hvit vest og flosshatt».

I 1906 ble paviljongen plassert på hjul/vogn og flyttet ut av børsparken. Den ble tilbudt til «Christiansand Folkemusæum», forgjengeren til dagens Kristiansand friluftsmuseum, som da holdt til på Grim, men den kom først til museet i 1908.

Se oversikt over flere historiske bygg på Kristiansand museum.