Børskiosken – Rådhusgaden 1

Kiosk i dragestil med skilt i toppen av møne.
Kristiansands første kiosk, Børskiosken

Kristiansands første kiosk, der kunne man kjøpe aviser, brus og sigarer.

Folk og hestevogner foran Børsparken der kiosken står på hjørnet, til høyre ser man Ernst hotell.
Børsparken står sentralt plassert mellom Børsen, Ernst hotell og Kommunebryggen. Rundt 1910

Bygget i 1895

Opprinnelig plassering: Hjørnet av Børsparken.
Flyttet til museet i 2006.

Nyvinningen kiosk

Kiosk kommer av det tyrkiske ordet for «hagetelt», som også kan betegnes som en paviljong eller lysthus. Konseptet kiosk kom til Norge i 1881, da det ble satt opp kiosker på seks ulike jernbanestasjoner.

Byens første kiosk

I 1895 kjøpte en gruppe forretningsmenn en kiosk i dragestil fra Kristiania, som de forærte tidligere forretningsmann Thorvald «Totten» Thorstensen. Den ble satt opp i Børsparken ved siden av Børspaviljongen og ble da kjent som Børskiosken. Kiosk var et nytt og spennende fenomen og det var først i 1926 at Kristiansand fikk sin andre kiosk på Torvet. Her kunne man kjøpe sigarer, mineralvann, aviser og bøker. I 1906 ble parken endret og Børspaviljongen forsvant, mens Børskiosken ble flyttet til hjørnet av Rådhusgaten og Vestre Strandgate.

Der sto den frem til fram til 1938, da ble den demontert og flyttet til Søm. Der ble den benyttet som både sjøbu og anneks ved Fuglevikssund fram til 2006 da den ble flyttet til Bygada og gjenforent med Børspaviljongen.

Les mer om historiske hus på Kristiansand museum.

Lær mer om Børskiosken her:

Kristiansands første kiosk