Bjelkehoggersamling

19. august kl 00:00-17:00 | Kristiansand museum

I forbindelsen med Familiedagen som holdes på Kristiansand museum søndag 19. august inviterer vi til bjelkehoggersamling 18. og 19. august.

Fra 1600-tallet til litt ut på 1900-tallet var det stor produksjon av hogde bjelker på Sør- og Østlandet. Bjelkene var «raat tilhuggede tømmerstokker» hogd på to eller flere sider med øks ved hogststedet eller på samleplasser ved utskipingsstedene.

Bjelkehoggersamlingen vil bestå av veksling mellom foredrag og samtaler om det vi kjenner fra tradisjonen, og praktisk øving i form av hogging, øving og prøving med økser og tømmer.

Veiledere er Hans Petter Musum og Øyvind Mauren.

Sted: Kristiansand museum, Vigeveien 22B

Påmeldingsfrist er 6 august 2018, begrenset antall plasser.

Ønsker du mer informasjon om samlingen kontakt Vegard Svarstad på v.svarstad@vestagdermuseet.no eller på tlf 90 62 64 61.

Påmeldingsavgift 500,- (gjelder begge dagene).

Billetter bestilles her.