Besøksrekord i 2015

Vest-Agder-museet har satt publikumsrekord i 2015 med over 5000 flere besøkende enn i forrige rekordår, 2014. Museet har nå passert 90 000 gjester med god margin.

Foreløpig besøkstall for Vest-Agder-museets ni avdelinger er 92 700 gjester mot 87 400 i 2014. Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå og bestrebet oss på å nå ulike målgrupper med tilbudene våre. Den store økningen har kommet på Setesdalsbanen. Et utvidet rutetilbud med kveldskjøring på onsdager og mye positiv omtale i pressen og sosiale medier etter NRK-dokumentaren «Livet på Setesdalsbanen» har ført mange gjester til banen. Det relativt dårlige sommerværet kan også ha bidratt til flere reisende.

WEB_SB_billettluke_Grovane_2014_Anita Nilsen

Populært å kjøre tog: Det har vært kø foran billettluka ved på Grovane i sommer. Foto: Anita Nilsen.

Nedgangen i antall cruiseanløp i Kristiansand i 2015 ga færre besøkende ved Kristiansand museum. Men ser man bort fra cruisegjester, har avdelingen hatt en liten økning i besøkstallet i forhold til 2014. For de andre avdelingene er det mindre variasjoner. Flekkefjord museum har hatt en positiv utvikling etter åpningen av krambua i museets bakgård, og Sjølingstad Uldvarefabrik har hatt et aktivt år med økning i antall gruppebesøk, ikke minst knyttet til strikkemiljøene i Norge.

krambua 2015

Krambua  åpnet i juni og har blitt et populært møtested i Flekkefjord. Foto: Birgit Gautschi.

Mot slutten av sesongen åpnet det nye aktivitetshuset i Odderøya museumshavn i Kristiansand. Odderøya opplevde riktignok en liten økning i tilstrømning av gjester i 2015, men regner med at effekten av det nye tilbudet først vil vise seg i 2016.

Mandal museum og Lista museum har hatt mindre besøk i 2015 enn året før. Mandal opplevde et løft i 2014 med flere nye utstillinger og tilbud, slik at nedgangen i 2015 ikke var uventet. Også på Lista var bortfall av en større utstilling med tilhørende DKS-tilbud årsak til nedgang i besøkstallet.

WEB_Sjolingstad_2014_Anita Nilsen

Sjølingstad Uldvarefabrik har hatt en god økning i gruppebesøket i 2015. Foto: Anita Nilsen.

Tallene fanger ikke opp alle besøkende på museets utendørsutstillinger, slik som fotoutstillingen med Dagfinn Pettersen-bilder under Tall Ships Races i Kristiansand, Wilse-utstillingen i Flekkefjord eller BRUDD-utstillingen som sto på Eidsvoll i 2015. Heller ikke publikum på ulike foredrag på andre arenaer er inkludert i besøkstallet.