Besøk av tysk presse

I sommer hadde vi besøk av tysk presse på Hestmanden, som gjorde en flott sak som nå er publisert i Schwäbische.de. Om du ikke forstår tysk, gir den likevel et innblikk i prosessen med restaureringen av skipet og selve åpningsdagen.

D/S Hestmanden har fått stor oppmerksomhet i Tyskland, og her kan du lese en reportasje som ble laget i sommer:

http://stories.schwaebische.de/norwegen-hestmanden#117468