Batterie Vara 1941-1945 – Kanonene på Møvik

Kanonmontering på Møvik. Foto Statsarkivet i Kristiansand.

Batterie Vara 1941-1945 – Kanonene på Møvik er en publikasjon fra Vest-Agder-museets. Den er skrevet av konservator Endre E. Wrånes (NMF). Boka byr på nye opplysninger om forsvarsverket og inneholder et stort antall bilder som ikke tidligere er publisert.

Tekst: Endre E. Wrånes.

Kanonen på Møvik

«Kanonen på Møvik» er i dag et begrep. Selve anlegget, med en av verdens største kanoner og omfattende bunkermasse, er imponerende. Men ikke alle vet at det opprinnelig var tre slike kanoner på stedet, og at en fjerde var på vei. Forsvarsverket blir enda mer interessant og betydningsfullt om en kjenner den historiske bakgrunnen.

Boka fås kjøpt på Kristiansand kanonmuseum, i nettbutikken til Vest-Agder-museet og i bokhandlene i Agder.

Boken selges også i Berges bokhandel i Kristiansand.

Bokhandlere, museumsbutikker og bibliotek som ønsker boken for videresalg eller til sitt bibliotek, send en epost til post@vestagdermuseet.no

Kanon II på Møvik, fortsatt i sin opprinnelige stilling. Foto Steinar Furu

Møvik fort, krigstidens «Batterie Vara», var ikke et gjennomsnittlig kystfort. Det var i 1941 det største tyske kystbatteriet under bygging i Norge. Anlegget ble tillagt stor strategisk verdi av sin byggherre. Sammen med et liknende forsvarsverk i Danmark skulle kanonene sperre Skagerrak. Prosjektet startet opp på Møvik utenfor Kristiansand med et stort antall soldater og arbeidere. Seinere ble det også satt inn sovjetiske krigsfanger. Ved årsskiftet 1942-43 stod tre store Kruppkanoner kampklare. Hver kanon veide 337 tonn og hadde en rekkevidde på 55 kilometer.

Hvorfor en ny bok om kanonene på Møvik?

Først og fremst fordi det har manglet historisk dokumentasjon av et såpass viktig krigsminne. Hoveddelen av arbeidet med denne boka har bestått i å gå igjennom kilder fra tyske, norske, britiske og amerikanske arkiver og sammenfatte det disse kan fortelle om kystfortet på Møvik. Boka innledes med de strategiske vurderingene som ble gjort, som forklarer hvorfor dette store forsvarsverket ble bygget på Møvik. Byggeprosessen med sine mange militære og sivile aktører, tvungne og frivillige arbeidskrefter, er beskrevet inngående. Det samme gjelder den militære aktiviteten og fortsatte byggevirksomheten gjennom krigsårene. Historien blir her tallfestet og datert så nøyaktig som kildene tillater det.

Transportkjøring for tung last. Foto Riksarkivet

Ny kunnskap om Batterie Vara

Mange opplysninger er trolig ukjente for de fleste. I forkant av det tyske angrepet mot Sovjetunionen i 1941 ble for eksempel utbyggingen på Møvik framskyndet. På Bornholm ble da byggingen av et stort kystfort kansellert og materialene overført derfra til Møvik. I boka belyses også Hitlers engasjement i «Batterie Vara» og det gjøres naturligvis rede for navnet. Planene for det siste krigsåret var svært omfattende. Endelig kan tidspunkt for byggingen den enorme kasematten og for ferdigstillelse av den fjerde og siste store kanonen til Batterie Vara presenteres.  Det samme gjelder planene for omfattende underjordiske tunellsystemer mellom kanonstillingene. Boka bringer flere nye opplysninger.

Brakkebebyggelse på Batterie Vara i 1943. Foto Riksarkivet

Rikt illustrert

Et pluss med boka er at den inneholder et stort antall historiske bilder som dokumenterer byggingen av kystfortet, militær aktivitet og bygningsmasse. Som bildene viser, var det en hel «landsby» på Møvik under krigen, med omkring to tusen militære og sivile innbyggere.  Byggeplassen var svært omfattende. Det er også viet et eget bildekapittel til utbyggingen av Vågsbygdveien i 1941.

Originale veggmalerier fra krigen

I de store kanonbunkerne som i dag er stengt for publikum, finnes originale veggmalerier fra krigsårene. Flere av dem er store og spektakulære. Motivene gjenspeiler den historiske epoken de ble skapt i. Her sees ørner og hakekors, men også sitater som stammer fra lenge før Hitlers tredje rike. Veggmaleriene er en del av det historiske anlegget. Som representanter for sin tid og satt inn i en historisk kontekst, vil også denne type kunst ha verdi. I avveiningene mellom hemmelighold og søkelys, har konklusjonen vært at offentliggjøring er det beste. Maleriene fortjener oppmerksomhet, trenger til dels restaurering og er av historisk interesse. Samtlige veggmalerier er avfotografert og presenteres i boka.

Originalt veggmaleri i kanonbunker på Møvik. Foto Arve Lindvig

Kartfesting av krigsminner

Kristiansand er en by i vekst. Ettersom boligfeltene nå vokser rundt Møvik, har det også vært viktig å kartfeste det historiske fortet. Riksantikvaren fredet i 2012 den sentrale delen av kystfortet, området rundt kanonstillingene. Utenfor dette ligger imidlertid historisk viktige byggverk, knyttet til det historiske fortet, som ikke bør bygges ned. Skal dette kunne unngås må krigsminnene være kartfestet og dokumentert. Nettopp det har vært et delmål med denne boka. Byggverkene på fortet, både innenfor og utenfor det fredede området, er derfor beskrevet og presentert på kart, for å gi et mest mulig korrekt inntrykk av anleggets historiske utstrekning.

Veibygging på Kroodden. Foto Riksarkivet.

Interessen for andre verdenskrig ser ikke ut til å avta. Det er å forvente at Kanonmuseet på Møvik, med sitt nye publikumsbygg, vil utvikle seg i retning av å bli et enda større besøksmål. Installasjonene og den store kanonen trekker publikum. Anlegget har en kompleks historie. For å lykkes med en god forvaltning av krigsminnet, må det ligge kunnskap i bunn. Denne boka er et bidrag i arbeidet med å hente inn slik kunnskap.

Kanonstilling IV på Møvik. Foto: Trond J. Repvik.