Avdelingsleder på Setesdalsbanen: Vikariat

Vil du være med i lederteamet som drifter og videreutvikler Venneslas største turistattraksjon?
Vår nåværende avdelingsleder går over i mer prosjektrelaterte oppgaver på Setesdalsbanen, og vi søker hans erstatter, i første omgang for en periode på inntil 2 år.

På Setesdalsbanen realiseres togfremføring etter opprinnelig modell, og drift og vedlikehold av infrastruktur og jernbanemateriell foregår etter antikvariske prinsipper. Vi søker etter en leder med teknisk erfaring og stor faglig og administrativ innsikt som kan være med å videreutvikle det store potensialet i anlegg, samling, medarbeidere og frivillige.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Bidra til utvikling og oppfølging av avdelingens faglige profil
 • Driftsansvar, inkludert verksteddrift og vedlikehold av infrastruktur og materiell
 • Forvaltning av samlingen
 • Personal- og økonomiansvar
 • Overordnet ansvar for salg og markedsføring
 • Formidling til reiseliv, lokalmiljø og skole
 • Ansvar for at Setesdalsbanen blir profilert og synliggjort lokalt og regionalt
 • Deltakelse i prosjekter
 • Nettverksbygging med andre relevante museer og institusjoner

Vi søker en leder med:

 • Relevant, gjerne teknisk utdannelse og praktisk erfaring
 • Evne til kommunikasjon og formidling skriftlig, muntlig og digitalt på norsk

Videre er det en fordel om man har:

 • Erfaring fra kulturminnevern, eksempelvis fra fartøyvern eller annet teknisk-industrielt kulturminne
 • Erfaring med dokumentasjon av arbeidsprosesser
 • Forståelse for og erfaring med planlegging og økonomistyring
 • Erfaring fra prosjektledelse/-styring

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved ansettelse. Gode samarbeidsevner, evne til å inspirere og motivere, gjennomføringskraft og evne til innovasjon er egenskaper som også vil tillegges vekt. Driften på Setesdalsbanen er basert på et samarbeid mellom det frivillige miljøet og de fast ansatte, og det forutsettes at avdelingsleder er involvert i alle deler av daglig drift, også togfremføring. Kvelds- og helgearbeid må derfor påregnes, og førerkort er en forutsetning i stillingen.

Vi tilbyr svært spennende og utfordrende oppgaver i et interessant faglig miljø, ordnede arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere. Stillingen er et vikariat av inntil 2 års varighet, med mulighet for fast ansettelse. Lønn etter avtale og offentlig pensjonsordning.

Søknad med CV sendes innen 26. september til:
g.eikeland@vestagdermuseet.no eller til Vest-Agder-museet IKS v/adm.sjef, Odderøyveien 21,
4610 Kristiansand.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt direktør John Olsen på tlf. 930 07 567.

Last ned stillingsutlysingen som pdf her.

Om Vest-Agder-museet:
Setesdalsbanen er en del av det konsoliderte Vest-Agder-museet, eid av de 15 kommunene i Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune. Museet har 55 ansatte fordelt på 11 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer at vi ønsker at museet skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.

Om Setesdalsbanen:
Setesdalsbanen er en museumsjernbane med formål å bevare 1067 mm smalsporet jernbanemateriell og tilhørende historisk materiale, samt drift av dette på den nedlagte Setesdalsbanens strekning fra Grovane til Røyknes i Vennesla kommune.

Det er fire fast ansatte ved banen som arbeider sammen med nærmere 50 frivillige.