75 år siden den tyske invasjonen i Norge: 2. verdenskrig på Lista

I 2015 er det 75 år siden den tyske invasjonen i Norge og 70 år siden frigjøringen. Dette ønsker Lista museum sammen med Vest-Agder fylkeskommune, Farsund kommune og Lister forsvarshistoriske forening å markere med en rekke arrangementer i løpet av 2015.

Arrangementene er en del av verdiskapingsprosjektet «Festung Lista» som bl.a. er finansiert av Riksantikvaren.

Naturlosturer med lokalkjent guide:

 • Søndag 29. mars kl. 13: «Lundevaagen» . Den viktigste havna i Farsund under krigen. Lundebanen og tyske anleggsvirksomhet.
 • Søndag 19. april kl. 13: Kystfortet Marka. Marka var et prestisjeprosjekt for den tyske okkupasjonsmakten. Tungt befestet og mange gjenværende bunkere. Forfatter og krigshistoriker Endre Wrånes er guide.
 • Søndag 26. april, kl. 13: Nordberg fort og Nordbygda. Kystfortet Nordberg fra 1942 var viktig for å kontrollere skipstrafikken utenfor Lista.
 • Søndag 10. mai, kl. 13: Farsund by under krigen.
 • Søndag 31. mai, kl. 13: Vanse under krigen. Den nye Vanse folkeskole ble innviet i 1940 av tyske soldater. Vi ser rester av innflyvingslys ved Lista flystasjon.
 • Søndag 14. juni, kl. 14: Nordberg fort og peilestasjonene på Sausebakk og Kjølleberghammeren. Turen er en del Den store museumsdagen på Nordberg som i år har fokus på andre verdenskrig.
 • Søndag 28. juni, kl. 13: Einarsneset. Batteriet her ble flyttet til Loshavn/ Støa mot slutten av krigen, men fortsatt er mange krigsminner synlige.
 • Lørdag 4. juli, kl. 11:  Varnes fyr og fort og fangeleir Ellenes. Oppmøte Nordberg fort, gratis buss til Ellenes.
 • Søndag 16. august, kl. 13: Lista flystasjon. Med utgangspunkt hangar 45 og samlingene der besøker vi i tillegg andre interessante bygninger og steder på flyplassområdet.
 • Søndag 30. august, kl. 13: Øyna. Vi hører om flystyrt på Ravneheia m.m.
 • Sønd 6. september, kl. 13: Lista fyr –Steinodden. Falkenhorst bunker, Lemmebanen m.m
 • Søndag 27. september, kl. 13: Spindsodden. Nordsundbrua, bunkere og kanonstillinger.
 • Søndag 25. oktober, kl. 13: Prestvannet rundt. Det store feltbatteriet som stod på Høyland under krigen.

Andre arrangementer:

 • Torsdag 19. februar, kl. 19: Kulturkveld: «Tysk invasjonsforsvar», bokpresentasjon Endre Wrånes. Nordberg fort
 • Tirsdag 5. mai, kl. 19.30: Filmfremvisning «Sangen reddet mitt liv» om russerfangen Igor Trapitsyn (1918-2014). Filmen laget av Morten Conradi som selv presenterer filmen. Kulturhuset EKKO, Farsund
 • Fredag 8. mai: Frigjøringsjubileum. Nordberg fort og Hangar 45 holder åpent hele dagen , kl. 12-18.
  8. mai , kl. 19. Kulturkveld i messa på Nordberg fort. Et skråblikk på okkupasjonen i sang, vitser og historier.
 • Siste helgen i juni blir det «Repetisjonsøvelse» på Lista flystasjon. Arrangør er Lister Forsvarshistoriske forening (LFF) i hangar 45. Militære kjøretøy. Sosialt samvær. Uniformsplikt.
Varnes fort Foto Gunhild AabyVarnes fort er et av stedene du kan besøke med lokalkjent naturlos på Lista i 2015. Foto: Gunhild Aaby.