Arkiv – Kr. 30.000 fra Fritt Ord til publikasjonen om det norske flagget!

Førstekonservator og flaggekspert Jan Henrik Munksgaard har i flere år jobbet med et manus om historien til det norske flagget. Boka som utgis om noen få uker, har nå fått støtte av Fritt Ord. Her får alle interesserte hele historien om det norske flagget – for første gang samlet i én bok.

16.11.2012 Kathrin Pabst

«Flagget. Et nasjonalt symbol blir til» heter publikasjonen som tar opp hele historien om det norske flagget. Boka er museets årbok 2012 og et viktig ledd i arbeidet mot grunnlovsjubileet i 2014. I den forbindelse ble det utarbeidet et omfattende manuskript om det norske flagget, skrevet over et tidsrom av flere år av førstekonservator og flaggekspert Jan Henrik Munksgaard. Manuskriptet er på over nærmere 150 sider og inneholder rikelig med illustrasjoner. Så vidt vi vet har det aldri tidligere vært skrevet et så omfattende verk om Norges flagghistorie som det som nå blir publisert.
Boken tar for seg flaggutviklingen i Norge fra vikingtiden fram til landet fikk sitt nåværende flagg i 1821. Den omhandler norske kongers merker, vikingenes skipsfløyer og middelalderens religiøse og verdslige bannere. Unionsflagget dannebrog, og alle dets varianter, som landet hadde sammen med Danmark i flere hundre år, vil selvsagt også bli inngående behandlet og satt inn i en internasjonal sammenheng. Den største delen vil imidlertid behandle tidsperioden 1814-1821, fra vi fikk vårt første nasjonale flagg som fri nasjon til dagens trikolor vant avstemningen i mai 1821.

Boken tar derved opp en av selve grunnvollene i Norges historie: Flagget som symbol for landets selvstendighet, dets demokrati og ytringsfriheten for alle innbyggere. Boken vil derved føre til økt kunnskap og forståelse for landets historie og ikke minst diskusjonene bak og konsekvensene av grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll i mai 1814.
Folk flest vet lite om det norske flagget. Denne boken forteller mange spennende historier om flaggene som har eksistert i Norge, og som selv historikerne kjenner lite til. Det kan for eksempel være om bakgrunnen til vikingenes ravneflagg, om hvorfor kong Christian Frederik ville ha et grønt og grått norsk flagg i 1814 og hvorfor det er en myte at det var sønnen til Fredrik Meltzer, og ikke ham selv, som tegnet det norske flagget. Flagghistorien er en norgeshistorie i miniatyr. Vi ser derfor for oss at boka også vil kunne brukes i undervisningen.
Jan Henrik Munksgaard, cand. philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Bergen, har tidligere skrevet mange artikler om flagg i bøker og tidsskrifter, og holdt forelesninger om det danske og norske flagget på flere internasjonale vexillologiske kongresser. Han var også i mange år redaktør for Nordisk flaggselskaps publikasjon Nordisk Flaggkontakt. Vi viser her også til vedlagte CV og publikasjonsliste. Vi mener at han er en av de fremste ekspertene innenfor vexillologi i Norden. Flagghistorie er et snevert felt av Norges historie. Vi tror likevel at en illustrert bok om det norske flagget og sammenhengen mellom det norske og andre lands flagg vil ha stor interesse for mange lesere og for flere institusjoner.
Fritt Ords tideling er en anerkjennelse av temaets relevans, og vi takker stiftelsen for et verdifult og viktig tilskudd!