Arkiv – Et bruddstykke av sannheten

Museene har høy troverdighet blant folk. Det vi formidler blir oppfattet som sannheten, «den riktige historien». Men sannheten har mange ansikter. Den tilsynelatende mest nøytrale museumstekst er et resultat av museets utvelgelse og vinkling.

27.11.2012 Gunhild Aaby

Det er bakgrunnen for den lille utstillinga «Hele sannheten!?» som vises ved Vest-Agder-museet Kristiansand i desember. I et rom i rommet – et lysende telt – vil publikum kunne oppleve at museet møter seg selv i døra, med en 100 år gammel drapshistorie som bakteppe.
Utgangpunktet er en medtatt demonstrasjonsfane, som for noen år siden ble funnet på mørkeloftet til tidligere Dagbladet Sørlandet. Fanen ble laget av Kristiansands socialdemokratiske ungdomslag til 1. mai-demonstrasjonen i 1914. Motivet er dramatisk, og avsenderens aggresjon tydelig: En mann skyter en annen – Hvor findes retfærdigheten i Norge?
Museet stiller ut en kopi av fanen, daterer den og sier noe om tilstanden. Vi forteller også historien om streiken, streikebryterne, drapet og reaksjonene – på stødig museumsvis. Og slik er sannheten forseglet…
…Men hva kunne skjedd om fortidas mennesker leste museets framstilling av en historie de selv var en viktig del av; en historie de ville hevde eiendomsretten til?
Vi ønsker dere velkommen inn i teltet!
Utstillinga står på Vest-Agder-museet Kristiansand på Kongsgård fra 28. november og et stykke ut i 2013. Deretter vil den besøke andre av Vest-Agder-museets avdelinger. «Hele sannheten!?» er en del av prosjektet Bruddstykker, et samarbeid mellom seks museer og Norsk kulturråd.

Utstillinga er produsert med støtte fra Norsk kulturråd

…………………………………………………………………………………………………
Bruddstykker
Under denne overskriften lanseres høsten 2012 og vinteren 2013 seks ulike museumsutstillinger:
Släktbildens baksida. Rasbiologiska undersökningar i Sverige och Norge. Árran – Lulesamisk senter Telavågtragedien – eit tysk ansvar? Museum Vest – Nordsjøfartmuseet «Nå skal du høre…» Bymuseet i Bergen Hele sannheten!? Vest-Agder-museet «Det er så mye vi skulle snakket om….» Min oldemors kjærlighetshistorie. Oslo Museum Et lite stykke Helse-Norge. Portrett av Helsesenteret for papirløse migranter. Norsk Teknisk museum / Nasjonalt medisinsk museum
Bruddstykker er en del av Kulturrådets Brudd-prosjekt 2012-2014, der et sentralt mål er å utvikle museenes ståsted og deltakelse innenfor norsk kultur- og samfunnsliv. Brudd-prosjektet tar utgangspunkt i de kulturhistoriske museenes særegne fokus på det materielle, men i tillegg sammenhengene gjenstandene står i. Felles er interessen for all menneskelig handling og alle uttrykk for menneskelig liv, til ulike tider og på forskjellige steder. En målsetting med prosjektet er at minoriteters og enkeltmenneskers sannheter skal fylle en større plass i utstillingene og i formidlingen ellers.
Et annet utgangspunkt er at gjenstander ikke produserer mening alene, men alltid blir beskrevet, fortolket, iscenesatt og formidlet på en eller annen måte. Museene er politiske aktører. Brudd skal undersøke begreper som fellesskap, demokrati, nasjon og etnisitet og gjennom det bidra til refortolkninger av «Norge» og «norskhet». Prosjektet skal også tematisere) inkludering / ekskludering, «vi»/ «de andre», likheter/forskjeller, samt tabuer og krenkelser av ulik art.