Arkeologi/steinalder for barnehager og småskoletrinnet

14 – 23. mai, inviteres barnehager og småskoletrinnet til tema «Arkeologi/stenalder». Hvordan levde menneskene i stenalderen? Vi vandrer inn i skogen til en lavvu der vi snakker om stenaldertiden og ser på stenalderredskaper. Deretter er det utgraving av et arkeologisk felt og gjennomgang av funnene vi har gjort. Programmet varer 1 ½ time.

Bestill ønsket besøkstid

Send sms til 488 54 805 eller e-post til t.christiansen@vestagdermuseeet.no
Oppgi ønsket undervisningstilbud, dato og klokkeslett, i tillegg navn på skole/barnehave, klassetrinn og antall elever. Undervisningstiden er mellom kl. 09.00 og 15.00. Maks 20 personer på grunn av plassen. Fremmøte er alltid foran hovedbygget. Læreren har ansvaret for gruppen under museumsbesøket og skolesekker blir vanligvis plassert i «Minibyen». Programmet begynner på det klokkeslettet som blir bestilt.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Vigeveien 22b, 4633 Kongsgård
Tlf. 38 10 26 80/ 488 54 805 (mobil kun betjent utenom undervisningstid)
Kontaktperson: museumspedagog Tale Christiansen.