Årets siste oppdatering fra fagseksjonen!

Først og fremst takk for mange gode innspill på fellessamlingen på Sjølingstad – hyggelig at flere og flere henvender seg direkte til oss med forespørsler og ønsker om hjelp! Årsplanen for 2015 ble lagt med utgangspunkt i disse innspillene, prosjektene som stod på listen fra før av og prioriteringene ledergruppa har foretatt etter fellessamlingen.

Men nå til oppdateringen etter de siste ukene! Mye har skjedd innen samlingsforvaltning, bygningsvern og formidling, for å nevne noen av driftsgruppene.

Innen samlingsforvaltning kan det nevnes at alle maleriene i hele Vest-Agder-museet er ferdig registrert nå – en omfattende jobb som Stein har påbegynt og Hege avsluttet. Også en annen samling er nå ferdig registrert: Elefantapoteket fra Kristiansand som bestod av til sammen 700 små og store gjenstander. Magasinene i Kristiansand og Lista jobbes det kontinuerlig med, blant annet ift. reoler, flytting av gjenstander og omorganisering av plasseringer.

Innen bygningsvern jobbes det for fult med prioriteringsplanen for antikvariske bygg i hele museet, og en konkretisering av hva overtagelsen av fylkeskommunale bygg som Romsviga eller Odderøya fyr vil bety økonomisk for oss. Ved Kristiansand museum blir flere restaureringsprosjekter avsluttet før årsskiftet, og deretter fortsetter arbeidet ihht. prioriteringsplanen også ved de andre avdelingene.

Flere arrangementer har funnet sted, blant annet Sørlandsk lærerstevne og Odderøya Open. På førstnevnte hadde VAM felles utstillingsstand med Agder naturmuseum, SKMU, Lindesnes fyr og Aust-Agder kulturhistoriske senter. På sistnevnte fyrte vi opp bål og serverte mat etter historiske oppskrifter og hadde verksted med maskelaging.

Innen formidling kan vi nevne videre BRUDD-utstillingen som nå har kommet til sin siste stopp i fylket – torvet i Farsund. Som alle sikkert har fått med seg, har vi samarbeidet med fem andre museer om utstillinga, som gir stemme til noen av dem som faller utenfor i den store fortellinga om Norge. Utstillinga er vist ulike steder i Norge og stilles også ut i Caen i Frankrike, og seinere Chicago.

Til syvende og sist en stor takk til alle som var med på vår innvielsesfest på fredag – en veldig hyggelig kveld som enda en gang bekreftet at det jobber ganske så mange flotte mennesker i Vest-Agder-museet!

Mvh Kathrin

Vennligst vent, men vi laster produkter...