Årets museum 2016

Vest-Agder-museet er Årets museum 2016!

Vest-Agder-museet ble overrakt prisen Årets museum 2016 av statssekretær Bård Folke Fredriksen under åpningen av Det nasjonale museumsmøtet på Krona, Romsdalsmuseet onsdag kveld.

Vest-Agder-museet fikk prisen i konkurranse med to andre gode kandidater: Skimuseet i Oslo og Sør-Troms Museum.
Alle de nominerte utmerker seg ved en tydelig samfunnsrolle, og de er kompetente og strategiske i sitt arbeid. Alle de tre er nyskapende og viser vilje til å gå nye veier i formidlingen av samlingene sine.

Juryen understreker at vinneren er et ambisiøst museum med tydelig formulert – og utført – samfunnsoppdrag. Museet har som et tydelig mål å bidra til en «positiv samfunnsutvikling», og tør å sette tabubelagte og vanskelige deler av historien på dagsordenen. Utstillingsprosjekt fra de siste årene som tar opp tema knyttet til religion, kropp og fattigdom er eksempler på dette. Museet har et godt fundert verdigrunnlag og utmerker seg med et grundig og bevisst arbeid med etikk, som er forankres bredt i organisasjonen.

Vest-Agder-museet viser hvordan man kan lykkes i å binde sammen svært ulike museumsenheter til én samlet og samkjørt organisasjon selv om avdelingene er spredd over hele fylket. Museet har stor spennvidde i sine tilbud og sitt arbeid: Fra en kjørbar smalsporet jernbane, produksjon av tradisjonelle produkter med gamle maskiner på Sjølingstad, bevaring og vedlikehold av immateriell kunnskap – til krigsminner, friluftsmuseum og herregård. Organisasjonen preges av engasjement og kvalitetsbevissthet i alle ledd, og av et godt samarbeid med viktige frivillige støttespillere.

Nominasjonene kan leses herpå Museumsforbundet sine nettsider.

Museet setter vanskelige deler av historien på dagsorden

Flere og flere museer verden over jobber i dag med samfunnsaktuelle, utfordrende tema, og Vest-Agder-museet har altså klart å markere seg tydelig blant de norske museene.

«Dette gleder spesielt våre ansatte som har jobbet i flere år for å løfte frem tabubelagte tema som folk flest ikke vil snakke om». Leder for fagseksjonen, Kathrin Pabst, understreker at museet vil sette enda mer fokus på det i tiden som kommer: «Om bare noen få uker åpner vi en ny utstilling om fattigdom her i regionen; noe som er det mest tabubelagte vi har vært borti så langt. Og det til tross for at ca. 13 % av befolkningen, barn og voksne, er berørt Nye prosjekter med og om flyktninger er under planlegging, og flere av museets avdelinger vil følge opp satsingsområdet.

Direktør ved museet, John Olsen, synes prisen er gledelig av flere grunner: «Dette er en pris for hele museet, alle avdelingene inkludert de ansatte og frivillige! Det er positivt at museets arbeid blir lagt merke til både som en samfunnsaktør og for å sette fokus på de utfordrende historiene, men også den løpende driften med å ta vare på de tekniske industrielle kulturminnene, samlingene og bygningene. Prisen henger også veldig høyt da det er pris fra «våre egne» medspillere.

———————
Juryen for årets museum består av stortingsrepresentant Svein Harberg (leder), museumsdirektø Isabella Nilsson fra Göteborgs konstmuseum og Haakon Bekeng-Flemmen, tidligere kulturredaktør i Klassekampen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

Kontaktperson jury: Juryleder Svein Harberg, 909 45 678.

Kontakt Vest-Agder-museets direktør John Olsen for mer informasjon: j.olsen@vestagdermuseet.no, tlf. 930 07 567.