Ammunisjonsjernbanen reetableres!

I vinter startet endelig arbeidet med å reetablere deler av ammunisjonsjernbanen på Møvig. I løpet av sommeren åpner vi for persontransport i ombygde ammunisjonsvogner!

Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum har i løpet av de siste to årene klart å samle inn over 3 millioner kroner til nettopp reetablering av omkring 1,8 km av ammunisjonsjernbanen på Møvig.

Lossing av sviller, Kanonmuseet 2016Svillene ankommer Møvig vinteren 2016

Traseen, Kanonmuseet 2016Traseen bukter seg gjennom fortsområdet

For å realisere dette trengs ca 2900 sviller. Skinnene spikres i svillene med håndkraft og anleggsarbeiderne må totalt spikre omkring 23.000 skinnespiker i ukene som kommer.


Sviller og skinner, Kanonmuseet 2016Spikring av skinner, mars 2016

Kystfortet «Batterie Vara» ble utbygd av okkupasjonsmakten i 1941-45. Fortet ble bygd for fire kanoner. Størrelsen på anlegget, og ikke minst størrelsen på kanonene, gjorde at det måtte etableres egen ammunisjonsjernbane mellom ammunisjonslager og kanonbunkere for frakt av de 800 kg tunge granatene. På 1960-tallet ble mye av jernbanesporet fjernet, men nå vil altså deler av skinnegangen legges på nytt og et tysk diesel-lokomotiv fra 1970 skal kunne frakte publikum i ombygde tyske ammunisjonsvogner mellom noen av fortets viktigste bestanddeler. Det originale lokomotivet fra 1943, samt flere av de originale ammunisjonsvognene er utstilt på museet.

Lokomotiv, MøvigLokomotivet som skal frakte gjester rundt på fortsområdet i sommer

Det er i dag Nasjonale Festningsverk Forsvarsbygg som eier anlegget, det ble fredet av Riksantikvaren i 2012 og forvaltes av Vest-Agder-museet. Anlegget har en attraksjon i verdensklasse i den originale 38 cm kanonen, verdens nest største landkanon, men i sommer vil vi få en ny, spennende attraksjon i den reetablerte ammunisjonsjernbanen!

Tilskudd til prosjektet: Private gaver: Kr 850.000, Lille Cultiva: Kr 1.000.000, Kristiansand kommune: Inntil kr 1.175.000.