Amaldus Nielsen kommer hjem til Mandal

Amaldus Nielsen - Aftenstemning Ny-Hellesund. Foto: Kai Nessler.
Amaldus Nielsen - Aftenstemning Ny-Hellesund. Foto: Kai Nessler.

Amaldus Nielsen (1838-1932) er en av grunnene til at Mandal kalles «Den lille byen med de store kunstnerne». Nå er det inngått en intensjonsavtale mellom Munchmuseet, Kunstsilo og Vest-Agder-museet om å samle, forske på og formidle Nielsen og hans kunst på en helt ny måte – i og rundt hjembyen Mandal!

Omfattende kunstsamling etter Amaldus Nielsen

Mandal museum forvalter landets nest største samling kunst etter Nielsen. Den største samlinga eies av Oslo kommune og forvaltes av Munchmuseet. Sørlandets kunstmuseum forvalter også kunst etter Nielsen. Høsten 2022 inngikk Munchmuseet, Sørlandets kunstmuseum/Kunstsilo og Mandal museum/Vest-Agder-museet en intensjonsavtale hvor målet er ny forskning, ny formidling – og å få Amaldus Nielsen hjem!

Mandal museum stiller til enhver tid ut over 60 verk av Amaldus Nielsen i Andorsengården.

Mandal museum stiller til enhver tid ut over 60 verk av Amaldus Nielsen i Andorsengården. I framtida ønsker vi å satse i enda større grad på Nielsen og hans kunst, gjennom temporære utstillinger med ulik tematikk. Foto fra malerisamlinga i Andorsengårdens hovedhus.

Forske og formidle

Intensjonsavtalen innebærer at vi skal samlokalisere de tre institusjonenes samlinger på kunstmagasinet i Kristiansand for å kunne forske på verkene, og på Amaldus Nielsen som menneske og kunstner. Forskningsprosjektet vil ha som mål å munne ut i formidling av ulike typer. Alt fra forskningspublikasjoner til utstillinger, formidlingsopplegg for ulike målgrupper med videre.

Amaldus Nielsen har fått en sentral plass i utstillinga "Mandal - der elv møter hav".

Amaldus Nielsen har fått en sentral plass i utstillinga «Mandal – der elv møter hav».

Nielsen skal hjem

Prosjektet er i startgropa, men vi ser fram til å konkretisere dette videre, og har et klart mål om at Amaldus Nielsens kunst nå skal få en enda større plass i fødebyen Mandal, og på Mandal museum.