Amaldus Nielsen for skoleelever

Amaldus Nielsen - Aftenstemning Ny-Hellesund. Foto: Kai Nessler.
Amaldus Nielsen - Aftenstemning Ny-Hellesund. Foto: Kai Nessler.

23. mai 2013 feiret museet at Amaldus Nielsen, Norges første friluftsmaler, ble født for 175 år siden. Skoleklasser i 3. – 6. trinn ble invitert til å feire dagen med oss på Mandal museum.
Elevene møtte ved Amaldus Nilsen-bysten og fikk en liten introduksjon om maleren og hans tilknytning til Mandal. Deretter gikk de opp i Andorsengårdens malerisamling med bilder av Amaldus Nielsen, der hang også elevmalerier inspirert av friluftsmaleren.
Etter besøket i malerisamlinga fikk elevene prøve seg som friluftsmalere i Andorsenhagen. Maleoppgaven elevene fikk, gikk ut på å fange lyset.

I høst blir det mer Amaldus Nielsen for skoleelevene i Mandal, da gjennomfører Vest-Agder-museet og Agder Naturmuseum det kulturelle skolesekktilbudet Dyr i bilder for 1. og 2. trinn. Les mer om opplegget her.