Album fra Gimle Gård og fotografienes verdi

Digitale Bilder i Vest-Agder, DBA, har digitalisert mer enn 900 historiske fotografier fra Gimle Gård på sine nettsider. Det nyeste albumet inneholder bilder av 123 Kristiansandere datert 1870-1890, og de fleste portretter er merket med navnelapper.Flere album fra Gimle Gård forteller om livet på gården fra ca. 1850 til 1980. Albumet som nå ble lagt ut viser venner og bekjente av Arenfeldt-søstrene Charlotte og Adolphine og deres tre nieser Ingertha (som var moren til Gimles siste eier, Titti Arenfeldt Omdal), Hanne og Laura. Familien holdt utstrakt kontakt med flere kjente familier i byen.

I digitaliseringsprosessen dukket i tillegg informasjon om andre bilder opp, og i ett tilfelle falt plutselig brikkene fra slektstavlen på plass. Hittil visste vi bare hvordan fire av de fem generasjonene Holms og Arenfeldts på Gimle så ut, mens vi nå ha kunnet tette de fleste «hullene»:  

gimle_slektstavle_liten_2174_X29200_jpg

Bernt Holm (1765-1829) bygde Gimle som lystgård i slutten av 1700-tallet, sannsynligvis i to byggetrinn i 1797 og 1807. Han var gift med Inger Hansdatter (1766-1834) og begge bodde senere i livet hele året på Gimle. DParet hadde tre døtre, Gunhild (født i 1792), Fredrikke (1796-1865) og Petronelle (1798-1859). Gunhild døde tidlig, men Frederikke og Petronelle vokste opp på Gimle. Frederikke giftet seg aldri og arvet etter Holms død bl.a. gården Eg. Petronelle derimot ble allerede som ungdom kjent med general Arenfeldts sønn, Julius Fredrik (1796-1825). Paret giftet seg i 1818, fikk fem barn, og Petronelle overtok Gimle etter foreldrenes død. Men hvordan så Petronelle Arenfeldt, født Holm, ut?

Det som nå dukket opp er noen av de eldste fotografiene som finnes i Norge, tatt med hjelp av en fotografisk prosess som er kalt daguerreotypi .Vi er veldig sikre på at disse viser ikke bare Petronelle Holm, men også tre av hennes ugifte døtre. En fjerde datter døde som 17åring av «nervefeber» i 1837, og den eneste sønnen, Adolph, førte som nevnt slekten videre.

På bildet ser vi Petronelle sammen med (fra venstre) Charlotte (1822-1886), Julie (1825-1872) og Adolphine (1819-1891). Bildet er sannsynligvis tatt rundt 1857.

 Gamle fotografi Gimle

 Bilde: Bernt Holms datter Petronelle Arenfeldt med sine tre døtrene i begynnelsen av 1850-årene: Fra venstre: Charlotte, Julie, Petronelle og Adolphine. En fjerde datter døde 17 år gemmel. Sønnen Adolph Arenfeldt er ikke med på bildet.

Se www.dba.no, stikkord GIMLE for å se alle bilder fra gården. Bilder fra det nyeste albumet har numrene GIM-12-1-1 til GIM-12-1-123.