Brann i Posebyen – Holbergs gate 46 og 48 sin historie

Foto: Arve Lindvig

I morgentimene i dag begynte det å brenne i Posebyen i Kristiansand. To hus i Holbergs gate fikk omfattende skader. Her kan du lese mer om Holbergs gate 46 og 48 sin historie.

Posebyen er utnevnt som Nord-Europas største samling av trehus. Husene står tett og under slike forhold kan branner spre seg raskt. Det er nå lenge siden de store bybrannene i Kristiansand, og brannsikkerheten er en annen nå enn da den siste bybrannen i 1892 raserte flere kvartaler i den sørlige delen av byen. Store deler av Posebyen har vært ubereørt av bybrannene. Selv om moderne brannsikkerhet er viktig for å stoppe slike branner fra å ødelegge hele kvartaler er det en skremmende tanke at brannen i dag spredte seg til nabobygget etter kort tid. Ingen kom til skade i brannen, men det er en personlig tragedie for beboerne. Byantikvar Helge Solli uttalte til Fædrelandsvennen i dag at det jobbes med å utbedre brannsikringen i Posebyen

Brannen i dag morges startet etter brannvesenets utsagn i Holbergs gate 46 og spredte seg til 48. Disse husene ligger i et kvartal med flere eldre bygninger. Husene som står på nummer 46 og 48 er ikke de eldste i kvartalet, men nabohusene 50 og 52 har lange historier.

Holbergs gate 46 finnes det ikke så mye informasjon om, men det ble utskilt fra eiendommen på hjørnet, Skippergaten 93, i 1825. Den første eieren var en italiensk mann som het Philip Vinjoli. Senere ble det drevet hjemmebakeri i huset. Holbergs gate 48 har en langt mer dokumentert historie ved at det ble drevet husholdningsskole og suppekjøkken i huset i mange år. i 1740-årene stod det et hus på tomten som blir beskrevet som et lite, beskjedent hus. Det ble senere utvidet og det ble drevet krambod i huset i flere år, fra 1820 til 1880. Dette huset ble kjøpt av grosserer Ludvig Lømsland, som bygde et nytt hus på tomten en kort stund etter 1880. Det nye bygget ble oppført som husholdningskole og suppekjøkken og blir beskrevet som det første huset som hadde sentralfyring i Kristiansand. 21 unge piker ble tatt opp som elever i 1882. I første etasje var det suppekjøkken og i andre etasje var det nødvendige rom for lærerinner og elever. Tilbudet om husholdningsskole ble så populært at Lømsland også startet en forskole hvor 20 piker kunne få opplæring i søm, annet håndarbeid samt vask og rengjøring. Når denne forskolen var gjennomført fikk de søke opptak til husholdningsskolen hvor det var videre opplæring i husstell. Husholdningsskolen avviklet driften i Holbergs gate i 1898. 286 unge kvinner hadde da fått opplæring der og hadde gode sjanser for å få ettertraktede hushjelpposter.

Suppekjøkkenet i første etasje var beregnet på byens arbeiderfamilier som også benyttet seg av tilbudet i stor grad. Her kunne de spise middagsmat for 40 øre, og kjøpe med seg hjem gryngrøt for 5 øre og 15 øre for kjøtt eller ertesuppe.

Etter avviklingen av husholdningsskolen i 1898 flyttet også suppekjøkkenet og huset ble solgt til private leiligheter. Holbergs gate 48 har vært rammet av brann også tidligere. To branner startet i et frityrkjøkken i første etasje rundt midten av 1900-tallet. En tredje brann startet i loftsetasjen i 1974. Etter brannen i 1974 beholdt huset sin utvendige form, men det innvendige ble bygget opp til nye leiligheter.

Foto: Arve Lindvig, Vest-Agder-museet.

Kilder: Karl Leewy: Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider bind III. Rusleturer i Kvadraturen 11.

Dette er første artikkel under vignetten AKTUELT på Vest-Agder-museets nettsider. Museet vil publisere artikler med historisk bakgrunnsstoff knyttet til dagsaktuelle hendelser i nærmiljøet.