Agderseminaret: Opprør og opposisjon

19. oktober kl 10:00 - 20. oktober kl 16:00 | KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv, Parkveien 16, Arendal

Torsdag 19. og fredag 20. oktober arrangeres Agderseminaret 2017. Tittelen på årets seminar er Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. Vi setter søkelys på ulike former for opposisjon og opprør fra 1700-tallet og fram til i dag, med særlig vekt på perioder preget av sterke konfrontasjoner.

Der det utøves makt, vil det også finnes opposisjon. Politisk motstand kommer til uttrykk på ulike vis, gjennom formelle kanaler eller som illegal aksjon. I Norge markerer Grunnloven av 1814 skiftet fra eneveldig styre til begynnende demokrati. 1700-tallets bondeopprør kan ses som uttrykk for allmuens avmakt, 1830-tallets «bondestorting» viser mulighetene for å nå fram gjennom parlamentarisk opposisjon. Rundt 1850 ble Thranerørslas kamp for arbeidernes rettigheter kriminalisert – rundt 1950 dominerte Arbeiderpartiet norsk politikk. Dette er linjer som speiler utviklingen av et stadig bredere representativt system. Men demokratiet blir fortsatt utfordret av utenomparlamentarisk opposisjon.

Gjennom to dager med ti foredrag vil Agderseminaret gi et innblikk i ulike former for opposisjon, lokalt og nasjonalt, fra 1700-tallet og fram til i dag.

Arrangør av seminaret er Forskernettverk Agder.

Seminaret vil finne sted på KUBEN, Parkveien 16, Arendal.

Last ned hele programmet her. 

Pris: Deltakelse begge dager (inkl. lunsj m.m.): kr 800,- . Deltakelse én dag (inkl. lunsj m.m.): kr 400,-. Tillegg for middag torsdag kveld kr 500,-

Påmelding: 
Elektronisk: kubenarendal.no/agderseminaret 
E-post: postmottak@aama.no. Subjekt: Agderseminaret

Bindende påmelding innen 10. oktober.

Kontaktpersoner:
Faglig program: Bjørg Seland (UiA)
Praktisk arrangement: Kristoffer Vadum (AAma)