Agderseminaret 2022: «VI» og «DE ANDRE»

25. november kl 00:00-23:59 | ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Årets Agderseminar finner sted på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand 24. og 25. november 2022 og handler om «VI» og «DE ANDRE» – utenforskap og fiendebilder på Agder, ca. 1850 til i dag».

Gruppetenkning innen kategoriene «vi» og «de andre» fremstilles ofte som en motsats til et inkluderende fellesskap. Samtidig er det vanskelig å tenke seg fellesskap som ikke på en eller annen måte defineres i kontrast til noe annet. I fellesskapet ligger dermed også kimen til utenforskap og fiendebilder. Dette har endret seg over tid. Seminaret retter søkelyset mot noen aspekter ved denne tematikken, slik det har kommet til uttrykk i tiden fra ca. 1850 til i dag.

Utenforskap og fiendebilder

Seminaret er todelt: Første dag retter oppmerksomheten generelt mot ulike typer utenforskap, med historisk blikk på sinnssyke, fattige, vanføre og homofile over et lengre tidsrom. Andre dag handler om fiendebilder i form av rasisme og antirasisme på Agder i nyere tid.

Vi håper dette kan være et grunnlag for kritisk refleksjon om hvordan begrepsparet «oss» og «dem» kommer til uttrykk i politiske og sosiale sammenhenger i dag.

DAG 1, torsdag 24. november: UTENFORSKAP

• Overordnet perspektiv på fenomenet utenforskap i fortid og nåtid
Kjetil Homane Grødum. Forsker ved ARKIVET og leder Plattform – Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
• «Sindssyg» – utenfor, midt blant alle: Om 1800-tallets fattige sinnssyke, deres diagnoser, muligheter og plass i samfunnet i tiden før psykiatri, psykofarmaka og store behandlingsinstitusjoner»
Anne Mette Seines. Stipendiat ved Institutt for religion, filosofi og historie. Universitetet i Agder.
• Fattiggårdtrusselen: skattebetalerne og de uverdige fattige
Thomas Olsen. Arkivar. Arkivverket, Statsarkivet i Kristiansand.
• Funksjonshemming som forestilling, identitet, politikkfelt og sosial arena: Sørlandske Vanførelag ca. 1925–1960
Thomas Hagen. Forskningsleder. ARKIVET.
• Skeiv lokalhistorie
Dag Hundstad. Instituttleder ved Institutt for samfunnsfag, religion og filosofi. Høgskolen i Innlandet.

DAG 2, fredag 25. november: FIENDEBILDER

• Arendal som antirasistisk sone
Monika K. Håland. Arkivar ved arkivavdelingen. KUBEN/Aust-Agder museum og arkiv.
• Folkeaksjonen mot innvandring i lokale medier
Kristoffer Vadum. Seniorforsker. KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv.
• Rasisme mot asiater i Norge
Solveig Hessaa-Szwinto. Fagkoordinator for inkludering og mangfold. ARKIVET.
• Mellom mistenkeliggjøring og stakkarsliggjøring. Profesjonelles kategorisering av kvinner med fluktbakgrunn
May-Linda Magnussen. Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. UiA.
• Antirasismen på Sørlandet 1960-2020: hva var forholdet mellom det lokale, det nasjonale og det transnasjonale?
Sindre Bangstad, Forsker II/ARKIVET/Stanley Kelley Jr. Distinguished Visiting Professor in the Teaching of Anthropology ved Princeton University, USA

For praktisk informasjon og påmelding til seminaret: Se ARKIVETs nettsider:

Sted: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Kristiansand
Dato: torsdag 24. og fredag 25. november
Pris per dag 200 kroner, inkludert lunsj (Gratis for studenter)

Meld deg på her!

Mer detaljert tidsskjema kommer.

………………………………………………………………………………………………..

Agderseminarene arrangeres av Forskernettverk Agder, som ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter de største av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder, Vest-Agder-museet, Statsarkivet i Kristiansand, Aust-Agder museum og arkiv, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Næs Jernverksmuseum.