Agderseminaret 2019

18. oktober kl 00:00-15:30 | KUBEN, Arendal

Årets Agderseminar finner sted på KUBEN i Arendal 17. og 18. oktober og handler om «Grenseløst Agder – det som skilte og det som bandt».

1. januar 2020 slås Aust-Agder og Vest-Agder sammen til ett fylke, Agder. Det skjer etter en lang prosess full av gode argumenter, men ikke minst protester og motforestillinger. Etter manges mening er det nå på tide å se framover. Men hvorfor ikke også se oss tilbake?

På årets Agderseminar skal ti historikere og samfunnsforskere kaste et historisk blikk på landsdelen vår, men også ha et nåtids- og framtidsperspektiv. Seminarets første dag åpner med en drøfting av om regionreformen vil styrke Agder som politisk kraft. Det historiske bakteppet for dette utforskes deretter i administrativ og samfunnsgeografisk retning, før alt toppes i to innlegg om valg og representasjon.

Organisasjoner og institusjoner har både hatt ett fylke og begge som geografisk ramme. Hvorfor og hvordan – og hvilke utfordringer det har ført til – er tema for de tre første foredragene på seminarets andre dag. Deretter rettes et kjønnsperspektiv mot landsdelen, før seminaret avsluttes med et skråblikk på den langvarige – og til tider intense – kampen mellom Aust- og Vest-Agder. Er det håp om forsoning?

Programmet for Agderseminaret 2019 finner du her.

Meld deg på her: http://www.kubenarendal.no/agderseminaret/.

Agderseminaret arrangeres av Forskernettverk Agder, som ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter de største av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder, Vest-Agder-museet, Statsarkivet i Kristiansand og Aust-Agder museum og arkiv.