Adolph Arenfeldt på Gimle

Boka om Adolph Arenfeldt.

Vest-Agder-museets første publikasjon om Arenfeldt-familien på Gimle har tittelen «Adolph Arenfeldt (1824-1909) – en herremann mellom tradisjon og modernitet,» og boken tar for seg en mann med stor betydning for Gimle Gård i Kristiansand. Adolph Arenfeldt var barnebarn til Gimles byggeherre Bernt Holm og bestefar til gårdens siste eier, Ottilie «Titti» Arenfeldt Omdal. Publikasjonen gir mange nye opplysninger om livet hans, livet på Gimle i årene 1824-1909 og et innblikk i en familie, som hadde en spesiell stilling i Kristiansand på 1800- og 1900-tallet.

Last ned publikasjonen her.

Heftet kan også kjøpes i Vest-Agder-museets nettbutikk.

Adolph Arenfeldt

Boka om Adolph Arenfeldt.