Adolph Arenfeldt på Gimle

Vest-Agder-museets første publikasjon om Arenfeldt-familien på Gimle har tittelen «Adolph Arenfeldt (1824-1909) – en herremann mellom tradisjon og modernitet,» og boken tar for seg en mann med stor betydning for Gimle Gård. Adolph Arenfeldt var barnebarn til Gimles byggeherre Bernt Holm og bestefar til gårdens siste eier, Ottilie «Titti» Arenfeldt Omdal. Publikasjonen gir mange nye opplysninger om livet hans, livet på Gimle i årene 1824-1909 og et innblikk i en familie, som hadde en spesiell stilling i Kristiansand på 1800- og 1900-tallet.

Last ned filen her.

Adolph Arenfeldt