9. april 1940 – Bilder fra Odderøya i Kristiansand 9. april 1940

I anledning 80-årsdagen for den tyske okkupasjonen kan vi i dag vise noen bilder fra 9. april på Odderøya 1940 og noen bilder som viser hvordan de samme stedene ser ut i dag.

Bildene fra 1940 har tilhørt den tyske soldaten Ulrich Møller, og er delt av Knut Mæsel.

Bildet ovenfor viser brakken nær toppen hvor fire av befalet bodde vinteren 1939-40, deriblant Bjarne Guldbrandsen. Den ble blåst i luften 9. april og eiendelene spredd for alle vinder.

Trappa opp til brakka finnes fortsatt:

Samme sted, fra en annen vinkel:

Og situasjonen i dag:

Kontreadmiral Schenk i samtale med tyske og norske offiserer etter overgivelsen av Odderøya den 9. april.

I dag ser dette stedet slik ut:

Dagens foto: Arve Lindvig, Vest-Agder-museet.