7. juni 1940 – D/S Hestmanden forlater et okkupert Norge

Den 7. juni 1940 forlot D/S Hestmanden landet og skulle ikke vende tilbake før fem år senere, da krigen var slutt. Mannskapet tok farvel med et okkupert Norge, og gikk en uviss fremtid i møte.

D/S Hestmanden var ett av de få skipene som ble igjen i Norge etter den tyske okkupasjonen 9. april 1940. På vei opp til Nord-Norge ble skipet rekvirert av den norske marinen og brukt i deres tjeneste frem til kampene ble avsluttet 7. juni 1940.

I D/S Hestmandens dekksdagbok 7. juni 1940 kan vi lese følgende:

Kl.13:00 Får ordre om å stoppe lossingen.

Kl.19:30 Avgang fra Tromsø for Torshavn, Færøyene.

Et glimt av kongen?

Samme dag hadde også kongen og kronprinsen forlatt Tromsø. Kanskje fikk mannskapet et glimt av kongen denne dagen. For mannskapet på D/S Hestmanden var det nok en veldig spesiell dag. Kaptein Karl Jentoft uttalte i en senere anledning at denne dagen forlot  «vi Norge og alt vi har kjært». Selv kom han ikke til å overleve krigen, og kom derfor aldri tilbake til Norge igjen.

Mannskapet som var med på turen over 7. juni 1940 var (klikk på navnene for å bli tatt videre til Krigsseilerregisteret for mer informasjon om den enkelte):

Karl Andreas Jentoft – kaptein

Bendik Kristiansen – båtsmann

Bernhard Kristian Lehn – donkeymann

Thorvald Eivind Danielsen – fyrbøter

Harald Johan Hadsel – matros

Håkon Friis Severin Jakobsen – jungmann

Kaare Henrik Lehn – lemper

Jens Antoni Bøe – fyrbøter

Annar Berg Nilsen – messegutt

Peder Halfdan Johansen Dalanger – stuert

Georg Ulrik Wasmuth Sejersted – 2. styrmann

Paul Gerhard Nicolaisen – 2. maskinist

Daniel Jentoft Hals – tømmermann

Ivar Martin Olsen – 1. maskinist

Mads Johan Høyden – kokk

Gunnar Windsrygg – 1. styrmann

Einar Toralf Hansen – jungmann

Kom ikke tilbake før krigen var slutt

Tilbake i det okkuperte Norge satt familie og venner. Noen hadde blitt gitt beskjed på forhånd om at skipet kom til å forlate Norge, andre fikk ikke høre fra sin kjære før etter at krigen var slutt. I Norge satt også skipets eier Vesteraalens Dampskibsselskab. De hadde ikke hørt noe fra skipet siden 7. juni og var bekymret for om Hestmanden ennå var krigsforsikret. Under kan du se brevet Vesteraalen Dampskibsselskab sendte til den norske krigsforsikring for skip 23. juli 1940.