5 millioner til D/S Hestmanden

En stor dag for D/S Hestmanden, krigsseilerne og Vest-Agder-museet! Regjeringen går inn for å sikre D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum driftsmidler på neste års statsbudsjett.

En fornøyd direktør i Vest-Agder-museet tok i dag imot politikerne som kom med gledesbudskapet om at «Regjeringen foreslår 5 mill. kroner til D/S Hestmanden i 2020 for å sikre varig drift, vedlikehold og formidling av veteranskipet».

«Nå kan vi legge planer for å sikre skipet et stabilt vedlikehold, slik at det kan ha sertifikater for å besøke ulike havner rundt i Norge – ikke minst i forbindelse med frigjøringsjubileet i 2020, hvor krigsseilernes innsats må få en sentral plass. D/S Hestmanden er et nasjonalt minnesmerke og krigsseilernes innsats en nasjonal historie. Vi gleder oss til nå å kunne utvikle formidlingen om bord enda videre», sier Vest-Agder-museets direktør, John Olsen, oppglødd.

Han vil rette en takk til Kulturdepartementet, politikere og alle andre, ikke minst de frivillige, som har stått på for å sikre D/S Hestmanden et bærekraftig og stabilt driftstilskudd.

På bildet: Politikerne Steinar B. Andersen, Beate Marie Johnsen, Sally Vennesland og Bjørn A. Ropstad sammen med John Olsen.