«Byen vår før elektrisiteten kom» DKS

Vi befinner oss helt på slutten av 1800-tallet for dette handler om byen vår før elektrisiteten kom.

Den gang folk i Kristiansand bodde i Kvadraturen og kongen het Oscar. Slottet der han bodde var i Stockholm og det norske flagget hadde unionsmerke. Den gangen hadde ikke folk hørt om vaskemaskin eller elektrisk komfyr. Alt tøyet ble vasket for hånd og maten ble kokt over åpen ild. Noen hadde kanskje hund eller kanarifugl, men mer vanlig var det med ku, sau eller kanskje høner. Naboen hadde kanskje hest. Og alle steder i byen var det små fabrikker og små håndverkssteder som produserte alt som trengtes i en by. Langs kaiene og bryggene lå tett i tett med større og mindre båter.

Dette er et prosjekt som Kristiansand museum har gjennomført for 2. trinn flere år på rad, og vi ser at det har vært svært populært blant både elever og lærere. Kristiansand museum sine bygninger skaper en perfekt ramme rundt fortellingen om hvordan livet var i byen før elektrisiteten kom. Historiene som fortelles og hverdagslivet som presenteres skaper et ypperlig grunnlag for en senere refleksjon og diskusjon rundt hvordan våre egne liv er ordnet, hvordan forbruket vårt er sammenliknet med hvordan det var i gamledager, samt hvordan vi skal sikre en bærekraftig levemåte i fremtiden. Med dette opplegget ønsker vi at elevene skal få en link til fortiden. En link som kan bidra til en følelse av tilhørighet og slektskap til de som levde i denne byen før oss.

Praktisk gjennomføring og påmelding:

Hvem: 2. trinn.

Hvor: Kristiansand museum, Vigeveien 22b

Når: uke 36, 37 og 38. Opplegget varer i 75 minutter. Det legges opp til to gjennomføringer hver dag.

Kostnad: Opplegget er gratis for skoleklasser

Bestilling gjøres gjennom DKS sine portaler