D/S Hestmanden til 100 års markering

Søndag er det 100 år siden første verdenskrig var over 11. november 1918. Mange sjøfolk ble i løpet av denne verdenskrigen drept, hele 2123 sjøfolk på norske skip. D/S Hestmanden vil ligge til kai i Larvik som en del av markeringen av at det nå er 100 år siden krigens slutt. Skipet vil være åpent for publikum mellom kl.16:00 og kl.18:00 mandag 12. til onsdag 14. november.

Selv om Norge offisielt var nøytralt i første verdenskrig, ble handelsskipene og sjøfolkene rammet på krigshavene. D/S Hestmanden seilte i denne verdenskrigen og var ett av de skipene som klarte seg gjennom. D/S Hestmanden var i denne verdenskrigen eid av Vesteraalen Dampskibsselskap. 4. januar 1915 dro skipet ut på krigshavet for første gang. Det skulle ha med seg trelast til den britiske kystbyen Hull. Denne høsten seilte D/S Hestmanden i farefull kullfart mellom Storbritannia og Nord-Frankrike.

Det var i første verdenskrig at D/S Hestmanden fikk ry på seg for å være et spesielt heldig skip. På en overfart i konvoi valgte kapteinen om bord å ankre skipet opp for natten, etter at skipet hadde mistet konvoien. I utgangspunktet var dette svært farlig da skipet kunne bli et lett bytte for ubåtene. Tvert imot skulle denne avgjørelsen føre til at D/S Hestmanden var eneste skipet som klarte seg fra konvoien og kom helskinnet frem til havnen i Middlesbrough.

Våren 1917 inngikk norske myndigheter en skipsfartsavtale med britiske myndigheter. I denne avtalen sto det at britene skulle få rekvisisjoner en del norske skip til kullfart. Dette gjaldt 130 norske skip, og D/S Hestmanden var ett av disse. Det meste av det norske mannskapet ble dermed sendt hjem igjen, noen få fikk derimot anledning til å stå på videre men nå under britisk kontroll.

Vil du lære mer om D/S Hestmandens historie kan du klikke deg inn her.