VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Odderøya 17, torsdag 20. januar, kl. 10.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 09.05.12

16/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

17/12 Protokoll fra styremøte 17.04.12

18/12 Orienteringer om driften

19/12 Setesdalsbanen – orientering om driften

20/12 Organisasjonsgjennomgang