Digitale Bilder i Agder (DBA) arbeider med digitalisering, formidling og publisering av kulturhistoriske fotografier i Agder, og er en sammenslutning av arkiver, museer, biblioteker og historielag i Aust- og Vest-Agder.

Det ligger nå over over 55. 000 bilder på nettstedet  Digitale bilder i Agder.

Vest-Agder-museet er en hovedaktør i driften av DBA. Kontaktperson for foto i museet er Arve Lindvig.