Vikariat som leder for seksjon for forskning, formidling og forvaltning

I forbindelse med at leder for Seksjon for forskning, formidling og forvaltning i Vest-Agder-museet i en periode fremover skal lede museets internasjonale samarbeidsprosjekt «Identity on the Line», søker vi etter en vikar til seksjonslederstillingen.

Stillingen vil ha en varighet på tre år. Tiltredelse så snart som mulig. Søknadsfrist: 30. august.

Seksjon for forskning, formidling og forvaltning leder museets arbeid innen samlingsforvaltning og forskning, samt koordinerer og bidrar til samarbeid på tvers i museet innenfor formidling. Seksjonen står for etableringen av flere utstillinger hvert år, og skal støtte de geografiske avdelingene i faglige spørsmål. Seksjonen har også ansvar for å følge opp museets faglige arbeid overfor de små museene som ikke er konsolidert i fylket.

Seksjonslederen har personalansvar for avdelingens 10-12 ansatte (faste og prosjekt), ansvar for å følge opp avdelingens prosjekter, inkludert økonomiansvar. Seksjonsleder inngår i museets ledergruppe, og rapporterer til direktør. Leder for seksjon for forskning, formidling og forvaltning samarbeider tett med de øvrige avdelingslederne for å ivareta oppfølgingen av vedtatte fagplaner innenfor fagområdene seksjonen har ansvar for.

Vi søker en person som både kan arbeide selvstendig, men også er god til å skape team som arbeider godt sammen. Du må ha gode lederegenskaper, og erfaring fra ledelse i kompetanseinstitusjoner. Da seksjonen har ansvar for mange museumsfaglige spørsmål og prioriteringer, må du ha høyere utdannelse innenfor et museumsfag som for eksempel historie, etnologi, arkeologi osv., samt erfaring fra museumsarbeid/ arbeid med museumssektoren.

Arbeidsoppgaver
 • Personal- og økonomiansvar for seksjonens ansatte og virksomhet
 • Ansvar for at fellesprosjekter seksjonen har ansvar for gjennomføres på en god måte, innenfor gitte økonomiske rammer, og til rett tid.
 • Samarbeid med andre organisasjoner og etater
 • Støtte avdelingsledere i faglige spørsmål
Kvalifikasjoner
 • Gode lederegenskaper
 • Relevant høyere utdannelse innenfor et «museumsfag»
 • Erfaring fra arbeid i, og/ eller med museumssektoren
 • Vant med å arbeide strukturert og målrettet
 • Gode samarbeidsevner evne til å inspirere, motivere og bygge gode team
 • God forståelse for, og erfaring med, planlegging og økonomistyring
 • Gode evner til kommunikasjon og formidling, skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Evne til å motivere og bidra til et godt teamarbeid
 • Tydelig og resultatfokusert
 • Evner å ha et overordnet blikk
 • Systematisk, selvstendig og strukturert
 • Fleksibel

Kvelds- og helgearbeid må påregnes i stillingen, og førerkort er en forutsetning.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved ansettelse.

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende oppgaver i et interessant fagmiljø
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Vi gjør oppmerksom på at kun søknader sendt gjennom vårt elektroniske søknadssystem vil bli besvart. Gå til utlysning med søknadsskjema her.

Søknadsfrist: 30. august. 2019.

Kontaktperson: Direktør John Olsen, tlf. 930 07 567. 

 

 

Din handlekurv