Selskapsform

Vest-Agder-museet er organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Samtlige kommuner i Vest-Agder, samt fylkeskommunen har eierandeler i museet.

Link til lov om interkommunale selskaper.

Selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS kan lastes ned her: Selskapsavtale_VAM_IKS

Vest-Agder-museet har et styre på 9 medlemmer med personlige varamedlemmer.
7 velges av representantskapet og 2 velges av de ansatte. Valgperioden er 4 år, tilsvarende den kommunale valgperioden. For ansatterepresentantene er valgperioden 2 år.

Vest-Agder-museets styre: (Valgt under representantskapsmøte 10.03.2016)
Toril Runden – styreleder (personlig vara: Inge Eikeland)
Sally Vennesland – nestleder (personlig vara: Rune André Sørtveit Frustøl)
Egil Normann Eek (personlig vara: Kai Steffen Østensen)
Aslak Wegge (personlig vara: Kristin Ljosland)
Jan Seland (personlig vara: Norunn Tveit Egenes)
Gordon Fuglestad (personlig vara: Mette F. Roth)
Hilde Charlotte Solheim (personlig vara: Harald Sødal)

Birgit Gautschi – ansatterepresentant (valgt under fellessamling 09.03.16)
Oliver Torkelsen – ansatterepresentant (valgt under fellessamling 09.03.16)
Simon Mawdsley – 1. varamedlem
LInda Evensen – 2. varamedlem

Vennligst vent, men vi laster produkter...