Prosjektmedarbeider

Vi søker etter en prosjektmedarbeider i 30 % stilling som kan hjelpe til med å styre og organisere administrative oppgaver knyttet til det internasjonale samarbeidsprosjektet «Identity on the Line».

I mer enn ti år har Vest-Agder-museet arbeidet med dokumentasjons- og utstillingsprosjekter som baserer seg på personlige beretninger og setter søkelys på tabubelagte emner. Flere samarbeidsprosjekter har blitt gjennomført lokalt i regi av våre ulike avdelinger, og nasjonalt i samarbeid med andre norske museer. Nylig har Creative Europe tildelt oss midler som skal benyttes til å lede det store internasjonale samarbeidsprosjektet «Identity on the Line». Prosjektet tar utgangspunkt i syv forskjellige tilfeller av migrasjon i Europa i løpet av de siste 100 årene, og har som mål å samle inn, analysere og formidle personlige beretninger fra tidligere migranter og deres etterkommere. Åtte institusjoner deltar som partnere i prosjektet. Les mer om prosjektet her.

Vi søker nå etter en prosjektmedarbeider i 30 % stilling som kan hjelpe til med å styre og organisere de mange administrative oppgaver som følger med prosjektet og dets driftsmidler. Stillingen vil ha en varighet på tre år. Tiltredelse så snart som mulig.

Vi er ute etter en systematisk, effektiv og fleksibel person som kan bidra til å skape en profesjonell driftsform og et stimulerende arbeidsmiljø; en som kan ta i et tak hvor og når dette måtte være nødvendig. Svært gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig, er en grunnleggende forutsetning. Personer som har engelsk som morsmål oppfordres til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at kun søknader sendt gjennom vårt elektroniske søknadsskjema vil bli besvart. Gå til utlysning med søknadsskjema her. 

Arbeidsoppgaver
 • Skaffe til veie, systematisere og oppsummere informasjon fra partnerne
 • Foreta innrapportering til Creative Europe via digitale rapporteringssystemer
 • Følge opp sosiale medier og nettsteder
 • Organisere og følge opp ulike arrangementer
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Svært gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode IT-ferdigheter
Personlige egenskaper
 • Systematisk, selvstendig og strukturert
 • Effektiv
 • Fleksibel
 • Personlige egenskaper vil veie tungt i tilsettingsprosessen

Kvelds- og helgearbeid må påregnes i stillingen, i tillegg til en del reisevirksomhet.
Førerkort er en forutsetning.

Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeider
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Kontaktperson: Leder for fagseksjonen og prosjektleder Kathrin Pabst, tlf. 932 46 157. 

Søknadsfrist: 20. august.

Din handlekurv