Fredagshilsen 21.09.14

Takk for en fin dag torsdag! Dette blir et viktig grunnlag for det videre arbeidet i museet og med strategisk plan. Veldig bra at så mange bidro til arbeidet gjennom spørreundersøkelsen som ble sendt ut i vår og i arbeidet med «one-linerene» for hver avdeling nå i høst.

Vi skal få fikset opp i den lille endringen på Sjølingstad. Takk også til dere som var med i arbeidsgruppa. Jeg vet ikke hvor klart det kom frem på torsdag, men presentasjonen var bevisst delt i to. Den første delen – som inngår i verdihåndboka – danner nå grunnlaget for arbeidet videre. Den andre delen derimot, de strategiske grepene, er forslag som vi skal diskutere videre – og da «vi» i betydning «alle ansatte i VAM». Jeg tenker at vi må ta denne diskusjonen som del av arbeidet med strategisk plan.

Ambisjonen er at den strategiske planen for 2015-2019 skal vedtas på styremøtet den 9. desember. En slik plan har lett for å bli veldig overordnet, «ullen» – og lang. Ambisjonen er imidlertid at den denne gang skal være kort (maks 2-3 sider), mest mulig konkret og handlingsrettet. Da vil den kunne bli et godt redskap både for oss selv i arbeidet med bl.a. budsjett og årsplaner, men også et viktig redskap for å skaffe ressurser og fokus på museet fra eksterne bidragsytere. Målet er at dette skal være et produkt vi alle har et eierforhold til. Grunnlaget for det ble lagt på fellessamlingen før sommeren. Styret kom med sine innspill i sist uke. Nå skal den i løpet av et par uker sendes ut til dere igjen for videre diskusjon og innspill. Jeg tar også sikte på å selv ta en runde rundt i avdelingene for å få innspill til konkretisering av satsinger og mål – før styret får planen tilbake.

Til sist synes jeg det er flott med den økte synligheten utad som vi har hatt i det siste! Det betyr mye for museet at det stadig kommer drypp om ting som skjer, enten det er nye utstillinger, innlegg på konferanser, «utvalgte kulturminner» eller høringsuttalelser som blir referert i media. Internt vil jeg også oppfordre avdelingene til å legge ut små rapporter på intranett om hva som skjer – slik kan vi alle få et litt større innblikk i hva som rører seg i vår stadig større organisasjon – og så skal også jeg prøve på det samme!

Med ønske om ei god arbeidsuke!

Beste hilsen

John

Vennligst vent, men vi laster produkter...