Publikasjoner

Vest-Agder-museet utgir årlig mellom to og fire publikasjoner. Det er et bredt spenn i type publikasjoner, fra temautgivelser med artikler fra flere forfattere til større utgivelser knyttet til ett tema og med en forfatter.

Siden 2014 har Vest-Agder-museet hatt et utvidet ansvar for publikasjoner som er relevante for regionens kulturhistorie. Vest-Agder fylkeskommune har overført sitt tidligere engasjement til museet, som nå står som utgiver for flere publikasjoner enn egen årbok. Denne publikasjonsserien består av tre publikasjonsformater som strekker seg fra vitenskapelige til populærvitenskapelige publikasjoner:

«Kulturhistoriske refleksjoner – ny viten» er tiltenkt manus med høy faglig kvalitet og utvidet bruk av kildehenvisninger. Dette formatet vil gjelde for vitenskapelige publikasjoner som vanligvis tar opp ett tema som tilføres ny kunnskap gjennom forskning på faglig høyt nivå.

«Kulturhistoriske refleksjoner – variert viten» kan inneholde flere artikler av forskjellige forfattere, og dette formatet kan inneholde både vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

«Kulturhistoriske refleksjoner – levd og lært» er så tiltenkt manus som er basert på minner, erfaringer eller personlige refleksjoner om forskjellige aspekter av samfunnet, uten kildehenvisninger.

Les mer om publikasjonsserien her…

Publikasjonene presenteres fortløpende på hjemmesiden etter hvert som de gis ut. Det er også ofte egne arrangementer i forbindelse med at en ny publikasjon lanseres. Mer informasjon om boklanseringer og arrangementer knyttet til publikasjonene, kan du finne her.

Din handlekurv