Ledige stillinger

Ønsker du å jobbe i Vest-Agder-museet?

 

2-årig engasjement som avdelingsleder på D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum

Spennende 100 % stilling i engasjement som avdelingsleder for D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum. Stillingen er knyttet til daglig drift av skipet, med overordnet ansvar for vedlikehold, sertifisering, seiling og formidling. Fokus i stillingen vil være oppgaver knyttet til oppfølging av teknisk vedlikehold, sertifisering og daglig drift av D/S Hestmanden. Det er 4 ansatte knyttet opp mot D/S Hestmanden som arbeider tett sammen med ca. 15-20 aktive frivillige. I tillegg til oppgavene knyttet til Hestmanden, vil stillingen også omfatte et mindre avdelingslederansvar for Kristiansand kanonmuseum på Møvik.

For utfyllende informasjon og innsending av søknad, se her

Variert stilling som museumsformidler på D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum

Vi har ledig en fast 100 % stilling med svært varierte oppgaver knyttet til publikumsmottak og formidling av krigsseilerhistorie til ulike målgrupper om bord på D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum og på andre arenaer i Vest-Agder-museet. Stillingen krever stor grad av fleksibilitet i arbeidet med å koordinere de administrative og publikumsrettede funksjonene knyttet til D/S Hestmanden. Arbeidssted vil være Kristiansand.

For utfyllende informasjon om stillingen og innsending av søknad, se her.

Din handlekurv