VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Gimle Gård, Kristiansand, torsdag 23.04.15, kl. 09.30

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 23. april 2015

Innkalling til styremøte i Vest-Agder-museet IKS 23. april 2015

14/15 – Godkjenning av innkalling og saksliste

15/15 – Fornyet samarbeidsavtale med Setesdalsbanens Venner

Vedlegg til styresak 15/15 – Samarbeidsavtale mellom Setesdalsbanens Venner og VAM – reforhandlet 2015

16/15 – Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen

Vedlegg 1 til styresak 16/15 – Sikkerhetsstyringssystem versjon 1.2

Vedlegg 2 til styresak 16/15 – Sikkerhetsstyringssystem versjon 1.2 (slettet)

Vedlegg 3 til styresak 16/15 – Skjema D5-50 R1 – Årlig kontroll av spor

17/15 – Overordnede mål for HMS-arbeid i VAM

Vedlegg til styresak 17/15 – Overordnede mål for HMS-arbeid i VAM

18/15 – Ny organisering av teknisk drift på Setesdalsbanen

19/15 – Driftsbudsjett Odderøya museumshavn

Vedlegg til styresak 19715 – Budsjett Odderøya museumshavn 2015-17

20/15 – Orienteringer fra driften