VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Odderøya 17,  torsdag 20. januar,  kl. 10.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 20.01.11

01/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

02/11 Protokoll fra styremøte 13.12.10

03/11 Setesdalsbanen

03/11 Vedlegg 1

04/11 Odderøya

05/11 Tilsetting direktør

06/11 Budsjett, forslag til justering