VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Odderøya 17, torsdag 17.02.11, kl. 14.00

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 17.02.11

07/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

08/11 Protokoll fra styremøte 20.01.11

09/11 Orienteringer om driften

10/11 Odderøya

10/11 Vedlegg 1

10-11 Vedlegg 2

11/11 Tilsetting direktør

12/11 Setesdalsbanen