Møtet finner sted i Odderøya museumshavn, torsdag 11. januar 2018, kl. 10.00

Innkalling

01/18 – Godkjenning av innkalling og saksliste

02/18 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 5. desember 2018

03/18 – Presentasjon og godkjenning av skisseprosjekt nytt museumsbygg

04/18 – Status arbeid med nytt museumsbygg og magasin

05/18 – Hestmanden, driftsmidler – status

06/18 – Styrets oppfølging av daglig leder, medarbeidersamtale (muntlig)

07/18 – Gjennomgang og godkjenning av instruks for daglig leder

Vedlegg til sak 07/18 – Instruks for daglig leder

08/18 – Styrets oppfølging av daglig leder

09/18 – Styrets egenevaluering (muntlig)

10/18 – Gjennomgang og godkjenning av styrets instruks

Vedlegg til sak 10/18 – Styreinstruks

11/18 – Geitmyra matkultursenter og Odderøya museumshavn

Vedlegg til sak 11/18 Geitmyra matkultursenter og Odderøya museumshavn

12/18 – «Organisasjonsevalueringen» 5 år etter

Vedlegg til sak 12/18 Organisasjonsevalueringen fem år etter – Rapport Vest-Agder-museet Sonconsult 120927

13/18 – Tentativt årshjul styremøter saker

14/18 – Orieteringer fra driften (muntlig)

Eventuelt