VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Flekkefjord museum, tirsdag 18.10.16, kl. 10.00

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet iks 18.10 2016

Innkalling til styremøte i VAM 18. oktober 2016

32/16 – Godkjenning av innkalling og saksliste

33/16 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 7. september 2016

34/16 – unntatt offentlighet

35/16 – Justert budsjett for 2016

Vedlegg til styresak 35/16 – justert budsjett for 2016

36/16 – Budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018-2020

Vedlegg 1 til styresak 36/16 – Budsjett 2017 og  økonomiplan for 2018-2020

Vedlegg 2 til styresak 36/16 – Handlingsplan for 2017

37/16 – unntatt offentlighet

38/16 – Regionreform

39/16 – Status D/S Hestmanden

40/16 – Driftsmidler til D/S Hestmanden

Vedlegg til styresak 40/16 – Høring familie- og kulturkomiteen

41/16 – Nytt museumsbygg på Odderøya

Vedlegg 1 til styresak 41/16 – Presentasjon til Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune

42/16 – Styrehonorar-stiftelsen-hestmanden

43/16 – Orienteringer fra driften

Vedlegg til styresak 43/16 – Referat fra møte i amu, 21.09 2016