VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Sjølingstad Uldvarefabrik, tirsdag 14. juni 2016, kl. 10.00

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 14.06.2016

Innkalling til styremøte i VAM 14. juni 2016

14/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

15/16 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 28. april

16/16 – Styreinstruks og instruks for daglig leder

Vedlegg 1 til sak 16/16 – Styreinstruks

Vedlegg 2 til sak 16/16 – Instruks for daglig leder

17/16 – Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen

Vedlegg 1 til sak 17/16 – Sikkerhetsstyringssystem 1.3 UTKAST

Vedlegg 2 til sak 17/16 – D5-03 R2 Kontrollskjema – damplokomotiver – UTKAST

Vedlegg 3 til sak 17/16 – D5-04 R2 Kontrollskjema – forbrenningsmotor – UTKAST

Vedlegg 4 til sak 17/16 – D5-05-2 R1 Kontrollskjema – bremser – trekkaggregater – UTKAST

18/16 – Situasjon knyttet til kutt i tilskudd ved Sjølingstad Uldvarefabrik

19/16 – Status DS Hestmanden

20/16 – Arbeid med nytt museumsbygg på Odderøya

21/16 – Nytt magasin

22/16 – Orienteringer fra driften

Vedlegg til sak 22/16 – Referat fra møte i AMU 10. mai 2016

Eventuelt