VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Nordberg Fort. Lista, tirsdag 08. januar, kl. 09.30

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 08.01.13

01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

02/13 Protokoll fra styremøte 10.12.12

03/13 Organisasjonsgjennomgang – videre oppfølging