VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted over telefon

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 4. juni 2014

29/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

30/14 Utkast til protokoll fra styremøte 15. mai 2014

31/14 Godkjenning av bygg finansiering og eierskap museumshavna i Nodeviga

Vedlegg 1a) til styresak 31/14 – Detaljreguleringsplan for Nodeviga

Vedlegg 1b) til styresak 31/14 – Reguleringsplan Nodeviga museumshavn

Vedlegg 2 til styresak 31/14 – Tegninger av aktivitetsbygg

Vedlegg 3a) til styresak 31/14 – Vedtak bystyresak 149_13 Nodeviga museumshavn etablering av aktivitetsbygg

Vedlegg 3b) til styresak 31/14 – Nodeviga museumshavn – etablering av aktivitetsbygg

Vedlegg 4 til styresak 31/14 – Fylkesutvalgssak 67_14 Aktivitetsbygg i Nodeviga

Vedlegg 5 til styresak 31/14 – Stiftelsen for store kulturanlegg – Tilsagn VAM museumshavn

32/14 – Rapport om den sikkerhetsmessige tilstanden ved Setesdalsbanen

Vedlegg til styresak 32/14 – Vårrapport om sikkerhetsmessig tilstand 2014