VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Vest-Agder-museet Lista, Nordberg Fort, onsdag 25. mai, kl. 11.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 25.05.11

29/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

30/11 Protokoll fra styremøte 26.04.11

31/11 Orienteringer om driften

32/11 Andorsengården, plan for fremtidig bruk

33/11 Odderøya

34/11 Setesdalsbanen