VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Odderøya 17, mandag 10.03.14, kl. 1400.

Last ned sakspairene her:

Protokoll fra styremøte 10. mars 2014

Innkalling til styremøte i VAM 10. mars 2014

15/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

16/14 Protokoll fra styremøte i VAM IKS 25 februar 2014

17/14 Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand

Vedlegg 1 til styresak 17/14 – Styresak 34/10 – Odderøya

Vedlegg 2 til styresak 17/14 – Styresak 36/10 – Flytting av friluftsmuseet

Vedlegg 3 til styresak 17/14 – NIKU-rapport 139-2010 (kortversjon)

Vedlegg 4 til styresak 17/14 – Protokoll fra styremøte 31.08.10

Vedlegg 5 til styresak 17/14 – Styresak 41/10 – Odderøya

Vedlegg 6 til styresak 17/14 – Styresak 42/10 – Flytting av friluftsmuseet

Vedlegg 7 til styresak 17/14 – NIKU-rapport 183-2010

Vedlegg 8 til styresak 17/14 – Protokoll fra styremøte 12.10.10

Vedlegg 9 til styresak 17/14 – Protokoll fra styremøte 25.11.10